Aktuálně

Poskytujeme kotlíkové dotace

Státní Fond Životního Prostředí vyhlásil 15.7. 2015 výzvu pro krajské úřady, aby se hlásili o peníze určené pro kotlíkové dotace majitelům rodinných domů v jednotlivých krajích. Celková výzva je na 3 miliardy Kč.

Na co dostanete dotaci:

 

– projektová dokumentace
– služby energetického specialisty, pořízení PENB
– nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
– rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
– finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

 

Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

 

Výše podpory

 

– Kotel výhradně na uhlí – 70 %
– Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel – 75 %
– Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla – 80 %

 

Dalších 5 % dotace je možno získat při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. procentu dotace 85 %). Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

Naším zákazníkům nabízíme dotace na kotle na biomasu a uhlí od výrobce BENEKOV. Jedná se o českého výrobce kotlů, který provádí mimo jiné také samostatný vývoj vlastních technologií. Firma BENEKOV je lídr na českém trhu s velkým podílem vývozu kotlů do zahraničí. Vyrábí kotle v kvalitním technickém provedení za rozumnou cenu. Jedná se o stabilní firmu se širokým spektrem produtů s optimalizací pro vybrané palivo.

 

  • Kotle jsou jednoduché na obsluhu
  • Možnost instalace automatického odpopelňovače a automatického podpalovače.
  • U kotlů je jednoduchý přechod na jiný způsob vytápění.

Naše služby v oblasti automatických kotlů Benekov

  • Zajišťuji dodávky poloautomatických / automatických kotlů firmy BENEKOV.
  • Technické návrhy, cenové nabídky na kotle Benekov ZDARMA.
  • Nabízím kompletní dodávku včetně uvedení do provozu a následného servisu.
  • Spolupracuji s odborníky ve svém oboru (topenářské práce, projekční práce,…) a celou akci od samého počátku zaštiťuji a jsem garantem celého projektu.
  • 24+ 6 měsíců záruka po zprovoznění.
  • Jsem registrovaný v seznamu odborných dodavatelů pro výrobky BENEKOV.
  • Kotle BENEKOV jsou zaregistrované v programu zelená úsporám.